Tilstandsrapport pris

Marlene Saxild Møller

Updated on:

En af livets store beslutninger er boligkøb. Men før du forelsker dig hovedkuls i drømmeboligen, er der nogle ting du bør overveje.

3byggetilbud.dk – få flere tilbud nu

Annonce

En tilstandsrapport fortæller dig om boligens fysiske tilstand. Det er altid en god idé, at få udarbejdet en tilstandsrapport. Det giver dig som køber et overblik over mulige skaders omfang og om der måske er noget der skal undersøges nærmere.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et dokument udarbejdet af en byggesagkyndig, som omhandler en boligs tilstand.

Den indeholder oplysninger om boligens stand, fejl og mangler. Den betales typisk af sælger, men man kan også indgå en aftale om at dele udgifterne, køber og sælger imellem.

Står du som sælger kan du med fordel vente med, at bestille tilstandsrapporten indtil der er en serøs køber.

En tilstandsrapport er rimelig dyr og gælder kun i seks måneder, hvorefter en ny skal foretages.

Hvem har brug for en tilstandsrapport?

Tilstandsrapport for sommerhus, andelsbolig og ejerlejlighed

Tilstandsrapporter udarbejdes typisk af byggesagkyndige. Tilstandsrapporter skal udarbejdes for alle hustyper. Inkl. sommerhuse.

Det er kun ved salg af andelsboliger, at der ikke udarbejdes en tilstandsrapport. I særtilfælde udarbejdes de ved salg af ejerlejligheder.

Det er nemlig sådan, at skal der laves en tilstandsrapport for en ejerlejlighed, skal der foretages en for alle lejligheder i ejendommen.

 Hvad får du ud af en tilstandsrapport som køber?

Tilstandsrapporten giver dig som køber et indblik i boligens stand, fejl og mangler. Hvad er det præcis du køber, når du underskriver en købsaftale.

Boligens stand, fejl og mangler har stor betydning for hvad det kommer til at koste dig senere hen. Købsprisen kan sagtens være lav, men de løbende udgifter til vedligeholdelse og udbedringer kan være store.

Ved grunddigt, at gennemgå tilstandsrapporten, evt. sammen med en byggesagkyndig, minimere du risikoen for ubehagelige overraskelser.

Hvad får du ud af en tilstandsrapport som sælger?

Som sælger vælger du faktisk selv om du ønsker en tilstandsrapport. Det er dog altid en god idé og de fleste får lavet en tilstandsrapport.

Det gør boligen mere attraktiv for seriøse købere, fordi en potentiel køber herved får et indblik i boligens stand samt synlige fejl og mangler.

Ansvaret for skader, fejl og mangler på bygningsdelene eller bygningens funktion, frafalder i ti år efter bolighandlen. Havde der ikke foreligget en tilstandsrapport ville du som sælger, stå til ansvar for dette.

Så med mindre du, som sælger, har handlet uagtsomt, åbenlyse overtrædelser eller der er tale om mangler der ligger udenfor tilstandsrapportens område, er ansvaret frafaldet.

Du kan altid tilbyde køber at tegne ejerskifteforsikring. Udgiften til denne deles, men den fritager dig som sælger for ansvaret omkring fejl og mangler som ikke fremgår i tilstandsrapporten.

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport udarbejdes ofte af en beskikket bygningssagkyndig og indeholder typisk information om mulige skader, mindre alvorlige skader og forhold der bør undersøges nærmere.

Sælgers egne notater omkring boligen, står ligeledes her samt et tilbud om ejerskifteforsikring.

Selvom byggesagkyndige gennemgår boligen grundigt og skaderne kan være alt fra kosmetiske skader til kritiske skader, er det kun de synlige der bliver ført ind i tilstandsrapporten.

Boligens tilstandsrapport er altså ikke nogen garanti for, at der ikke er andre skader end dem der er synlige skader eller nævnt i tilstandsrapporten.

Der kan være skjulte fejl og mangler som den byggesagkyndige ikke kan komme til, overset eller ikke har haft mulighed for at inspicere, fordi de evt kan være skjult i lukkede konstruktioner.

Tilstandsrapport pris

En tilstandsrapport kan være en bekostelig affære. Det er sælger som skal stå for den og prisen afhænger af boligens størrelse. Typisk vil prisen ligge på omkring 4000 til 10.000kr.

Som sagt så er en tilstandsrapport kun gyldig i seks måneder. Efter de seks måneder skal den fornys, hvis boligen endnu ikke er solgt. Første fornyelse kan være billigere end den første tilstandsrapport og du kan være heldig, at den er inkluderet i din første rapport.

Det kan være fristende, at se sig om efter en billig tilstandsrapport. Fristende fordi der jo er penge at spare, men du skal sørge for at kvaliteten følger med.

Brug lidt tid på, at indhente tilbud fra forskellige beskikkede byggesagkyndige der udfører en god tilstandsrapport til en god pris.

Sådan skal en tilstandsrapport læses

I en tilstandsrapport finder du forskellige anmærkninger. Anmærkningerne er listet efter, hvor alvorlige skaderne er.

  • KO = kosmetiske skader
  • K1 = mindre alvorlig skade
  • K2 = alvorlig skade
  • K3 = kritisk skade

Undersøg altid omfanget af skaden

Anmærkningerne i tilstandsrapporten fortæller dig kun, at der er en skade. Ikke hvad skaden kunne koste, at udbedre. En kosmetisk skade eller mindre alvorlige skader kan nemt være dyrere, at udbedre end kritiske skader.

Kritiske skader kan dog sagtens medføre, at bygningsdelens funktion svigter eller giver følgeskader på andre bygningsdele.

Vær også opmærksom på, at de allerede kan have medført skader på andre bygningsdele der kan skade bygningen på kort sigt.

Ligesom en mindre alvorlig skade, måske ikke virker så omfattende, men den mulige skades omfang kan blive omfangsrig.

Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, hvad skaden drejer sig om og hvad den kræver og koster at få udbedret og om det eventuelt vil medføre svigt på andre af bygningsdelens funktioner.

Kosmetiske skader er typisk ikke så dyre at udbedre, men det kan påvirke købers indtryk af boligen. Derfor er det en god idé, at få dem lavet inden en tilstandsrapport.

UN – undersøgt nærmere

Undersøges nærmere beskriver forhold som den byggesagkyndige ikke umiddelbart har kunnet få adgang til. En krybekælder eller loftsrum, hvor den byggesagkyndige vurderer, at der kan være skjulte fejl eller skader.

En ejerskifteforsikring dækker typisk ikke skader på andre bygningsdele, hvis de ved nærmere undersøgelse kunne være opdaget før boligkøbet.

Som køber skal du overveje skaderne i tilstandsrapporten. Når du har fået et overblik over skaderne, skal du undersøge hvad det ville koste at få udbedret dem.

Det kan sagtens være, at de kritiske skader ikke koster mere at udbedre end de kosmetiske.

VVS installationernes funktion er typisk skjult

Rør og kloak er nogle af de ting en tilstandsrapport ikke fortæller noget om. De er skjult under hele ejendommen og kan let blive til dyre poster senere hen.

Nedslag i pris

Samtidig kan tilstandsrapporten være god at anvende ved et nedslag i prisen på boligen. Vurderer du at nogle af skaderne berettiger til et nedslag i prisen, har du rigtig gode odds, hvis den byggesagkyndige vurderer det sammen med dig.

Tilstandsrapporten er ikke fyldestgørende

Selvom en beskikket byggesagkyndig kigger efter eventuelle skader og er en uvildig person, kan vedkommende kun danne et overblik over de skader der kan ses med det blotte øje.

Han/hun kan opdage fejl som umiddelbart kan ses, men ikke de skjulte. Derfor indeholder tilstandsrapporten ikke de problemer, som er skjulte.

Stol ikke blindt på en tilstandsrapport

Du må ikke se en tilstandsrapport som hele overblikket over alle fejl og mangler ved ejendommen. Den giver dig et retvisende indblik i ejendommes stand, men den er ikke en garanti for ejendommens faktiske kvalitet. Der kan være alvorlige skader som ikke er opdaget eller fejl som kan medføre skader.

De informationer som fremgår af tilstandsrapporten, stemmer nødvendigvis ikke overens med virkeligheden.

En byggesagkyndig er “kun” et menneske og kan overse noget. Derfor kan der være risiko for, at der forekommer fejl i tilstandsrapporten.

Hvad kigger en bygningssagkyndig efter?

En beskikket bygningssagkyndig eller bygningssagkyndige giver en vurdering af skader og eventuelle fejl der vil medføre at bygningsdelens funktion og værdi på længere sigt vil reduceres.

Det kan være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. Det kan let medføre skader på andre bygningsdele, så vær opmærksom.

En byggesagkyndig ser ikke efter el og vvs installationerne. Her skal du have fat i en faguddannet og få udarbejdet en elinstallationsrapport.

Der ses heller ikke på forhold som påvirker bygningsdelens eller bygningens funktion ved almindelig slid eller normal vedligeholdelse.

Bygningens placering på grunden, planløsning eller indretning er heller ikke en del af tilstandsrapporten. Ligesom. udendørs arealer heller ikke indgår i en vurdering.

Tilstandsrapport og el rapport

bygningssagkyndige udarbejder tilstandsrapporter og din elektriker sørger for din el rapport.

Han laver en gennemgang af hjemmet og kontrollere alle de synlige elinstallationer. Når elektrikeren udarbejder en el rapport er den gyldig i et år.

Pris på el rapporten

Prisen på en elinstallationsrapport ligger typisk på 2000 til 2200kr, alt efter hvor mange m2 boligen består af.

Samlet løsning

Du kan typisk få en samlet løsning på både tilstandsrapport og elinstallationsrapport. En byggesagkyndig vil typisk tilbyde dig, at få udarbejdet begge dele, således hele forløbet bliver en god oplevelse.

Vigtigt at få lavet en tilstandsrapport

Det er i alles interesse, at få lavet en tilstandsrapport der dækker hele ejendommen. Den dækker dog kun i en overskuelig tid, men den giver anledning til udbedringer for sælger, inden et eventuelt hussalg.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en forbrugersikkerhed i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Den har til formål, at sikre både køber og sælger mod økonomiske overraskelser når boligen sælges videre.

Huseftersynsordningen er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Rapporten dækker alle de fejl og mangler der eventuelt kunne dukke op senere hen, når boligen er solgt.

Krav fra forsikringsselskaberne

Forsikringsselskaberne kræver, at der foreligger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, før man kan tegne en ejerskifteforsikring.

Ved et huseftersyn, er det et krav, at det foretages af en beskikket byggesagkyndig og en autoriseret elinstallatør.

Potentielle købere

Potentielle købere har nemmere ved at købe ejendommen, hvis alle rapporter foreligger. Derfor er det vigtigt, at du har bestil tilstandsrapport.

Det giver køber en god oplevelse og han/hun kan roligt sidde hjemme og gennemgå rapporten.

Tilstandsrapport er en del af huseftersynsordningen

Et huseftersyn og en tilstandsrapport er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Inden den bygningssagkyndige kan udarbejde en tilstandsrapport, skal der laves en grundig gennemgang af alle bygningerne.

Tilstandsrapport, beskikket bygningssagkyndige, byggesagkyndige og ikke mindst tilstandsrapport pris.

Der er mange fagudtryk og rapporter, at holde styr på. Derfor er det vigtigt du tager dig god tid og eventuelt kontakter en advokat der kan hjælpe dig godt igennem huskøbet.

Selvom han/hun ikke er i liga med de byggesagkyndige, så har de alligevel godt styr på tilstandsrapport etc.

Når du kigger forbi med en tilstandsrapport er det bestemt ikke første gang de har set en. De er dygtige og vil altid gøre deres bedste for at hjælpe dig videre i processen.

En huseftersynsording kan fritage dig for almindeligt ansvar

Sælger kan vælge, at frigøre dig for det almindelige ansvar med skjulte fejl og mangler. Skal dette ske skal huseftersynsordningen benyttes.

Krav til frigørelse

Det er op til sælger at få foretaget en tilstandsrapport samt en el-rapport og energirapport. Begge to er en forudsætning for en ejerskifteforsikring, som sælger ligeledes skal indhente et tilbud på.

Der efter er det god kutyme, at dele udgifterne med køber.

Ansvaret kan ikke bortfalde, hvis ikke sælger eller ejendomsmægleren har fremlagt rapporterne inden købsaftalen underskrives.

Selvom sælger har alle rapporter, har sælger stadigvæk pligt til, at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, hvis det har betydning for købers beslutning.

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er et resultat af en bygningsgennemgang.

Samlet giver rapporterne en professionel og neutral gennemgang af de synlige skader samt elinstallationernes tilstand.

Det er frivilligt at få udarbejdet en tilstandsrapport, men det er en forudsætning hvis du som sælger ikke ønsker at hæfte for skjulte skader eller du som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Husk – det er altid dit valg

Om du vælger det ene eller andet og får udarbejdet en tilstandsrapport eller andet, så er det altid i sidste ende dit valg. Vil du have loven på din side og ryggen fri – så er tilstandsrapport m.m en rigtig god idé.

Det kan sagtens lade sig gøre, at sælge og købe fastejendom uden diverse rapporter. Både køber og sælger skal bare huske, at være opmærksom på, at det kan komme til at koste dyrt i sidste ende.

Så det en tilstandsrapport koster kan måske være givet godt ud. Du kan altid søge på nettet og finde de bedste tilbud på en tilstandsrapport.

Mange firmaer laver også pakkeløsninger så du får alle tre rapporter for en pris.